நானே பொறுப்பு ஏற்கிறேன்

கூட்டணிக்கான முடிவை காலதாமதமாக த.மா.கா. எடுத்ததற்கு நானே பொறுப்பு ஏற்கிறேன். இந்த நியாயமான கூட்டணியில் உரிய நேரத்தில் செல்ல முடியவில்லை. தாமதமாக சென்றாலும் எங்களை வரவேற்று, அவர்களுக்கான தொகுதிகளில் 26 தொகுதிகளை எங்களுக்கு

Read more