த மா கா, தே மு தி க,மக்கள் நல கூட்டணி அரியலூர் சட்ட மன்ற வேட்பாளார் அறிமுக கூட்டம்

த மா கா, தே மு தி க,மக்கள் நல கூட்டணியின் அரியலூர் சட்ட மன்ற வேட்பாளாராக இராம.ஜெயவேல் அவர்களை அறிமுகம் செய்யும் கூட்டம் நடைபெற்றது இதி்ல் அனைத்து மாவட்ட பொருப்பாளர்களும் தலைமை

Read more