உறுப்பினர் அடையாள அட்டையுடன் “செல்பி” புகைப்படம்

Selfie “a self-portrait photograph” with Tamil Manila Congress Membership Card.

New Era New Beginning New Style New Vision New Tamil Nadu. Be a part of the Change in common peoples life… Join us…

புதிய ஆரம்பம்…கடின உழைப்பு…இறுதியில் வெற்றி. வாருங்கள்… எங்களுடன் இணையுங்கள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த போகும் சக்தியாக…