திருவையாறில் தியாகராஜரின் 168வது ஆராதனை துவக்க விழா

”திருவையாறில்  தியாகராஜரின் 168வது ஆராதனை துவக்க விழாவில்…..