#தேமுதிக தலைவர் #விஜயகாந்த் அவர்களின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு #தமாகா தலைவர் #ஐயா #GKவாசன் அவர்கள் நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார்கள்

#தேமுதிக தலைவர் #விஜயகாந்த் அவர்களின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு #தமாகா தலைவர் #ஐயா#GKவாசன்அவர்கள் நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார்கள் உடன் #மூத்ததலைவர்#BSஞானதேசிகன் அவர்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *