#திருவையாறு #ஶ்ரீதியாகபிரம்ம மஹோத்ஸவ சபா தலைவர் #ஐயா திரு. #GRமூப்பனார் அவர்களின் திருவுருவ #படத்திறப்பும் #புகழ்அஞ்சலி நிகழ்ச்சியும் இன்று 26.8.19 காலை 10.30 மணியளவில் #மக்கள்தளபதி #ஐயா #GKவாசன் அவர்களின் தலைமையில் திருவையாரில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

#திருவையாறு#ஶ்ரீதியாகபிரம்ம மஹோத்ஸவ சபா தலைவர் #ஐயா திரு. #GRமூப்பனார் அவர்களின் திருவுருவ #படத்திறப்பும்#புகழ்அஞ்சலி நிகழ்ச்சியும் இன்று 26.8.19 காலை 10.30 மணியளவில் #மக்கள்தளபதி #ஐயா #GKவாசன் அவர்களின் தலைமையில் திருவையாரில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *